Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Agentura JUICY s.r.o. se sídlem Průmyslová 944/25, 500 02 Hradec Králové, IČ: 09878653, spisová značka C 47054/KSHK Krajský soud v Hradci Králové(dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. a Nařízení EU 2016/679, o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení e-mail

2. Jméno, příjmení a e-mail je nutné zpracovat za účelem využití těchto dat při oslovení v rámci marketingových akcí, přímého oslovování, zvaní na prezentační akce, pořádaných správcem. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Berete na vědomí, že máte práva dle § 11 až § 21 zák. č. 101/2000 Sb., svůj souhlas kdykoli na adrese společnosti Agentura JUICY s.r.o. písemně odvolat.

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: – vzít souhlas kdykoliv zpět, 
– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, 
– požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 
– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 
– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
– v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.